Spolupracujúce inštitúcie

NÚCŽV plní svoju nezameniteľnú celospoločenskú úlohu v oblasti celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v SR.

EPALE je novou centrálnou platformou pre odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých. Táto stránka vám prináša novinky z platformy špecifické pre Slovensko.

Sociálny Prešov je informačno-poradenský portál určený: seniorom, zdravotne postihnutým, rodinám, sociálne vylúčeným a občanom z málo podnetného prostredia.