Niečo o nás

Váš úspech je pre nás motiváciou


Základnou úlohou Poradenského centra pre dospelých (PCD) je bezplatné poradenstvo pre širokú verejnosť v pracovnej oblasti, v oblasti kariérneho rozvoja, rozšírenia či získania kvalifikácie.

Šírenie povedomia o potrebe celoživotného vzdelávania a poradenstva v oblasti kariéry s ohľadom na Európsky kvalifikačný rámec.

Spolupráca s mestskými inštitúciami, zamestnávateľmi, školami, inými poradenskými centrami a pracovnými agentúrami pôsobiacimi v mestách a blízkom okolí.

Klienti PCD majú tiež možnosť výberu z rôznych vzdelávacích programov. Tie sú realizované prevažne interaktívnou formou (hranie rolí, brainstorming, simulácie...).

Realizované môžu byť nielen u nás v centre, ale aj u zamestnávateľa, v inštitúcii, v prírode.

Organizujeme tiež prednášky a workshopy pre študentov v školách, pre zamestnancov vo firmách, či klientov občianskych združení.

Poradenské centrum pre dospelých je tu pre všetkých klientov (študentov, zamestnaných, dôchodcov aj nezamestnaných), ktorí majú záujem o poradenské služby a vzdelávanie

Mgr. Juraj Petrík - lektor/ tútor/ poradca
Mgr. Juraj Petrík - lektor/ tútor/ poradca

© 2016 Juraj Petrík. 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky