Naše služby


"TESTY A DOTAZNÍKY"

(Štandardizované psychodiagnostické metódy, ktorými vieme otestovať klientov a na základe výsledkov ich navigovať pri výbere povolania, plánovania budúcnosti a kariéry, zisťujú sebaobraz klienta s prihliadnutím k nárokom profesie, či miery motivácie k dosahovaniu osobných a profesionálnych cieľov)

Organizovanie prednášok a workshopov pre študentov v školách, pre zamestnancov vo firmách, či klientov občianskych združení.

Spolupráca s mestskými inštitúciami, zamestnávateľmi, školami, inými poradenskými centrami a pracovnými agentúrami pôsobiacimi v mestách a blízkom okolí.

ETIKETA

(Diplomatický protokol a etiketa, Spoločenská etiketa a business etiketa, Podnikateľský protokol, Spoločenské podujatia)

ÚVOD DO KOUČOVANIA

(Čo je to koučing, metódy koučovania, aktívne počúvanie)

AKO USPIEŤ NA PRACOVNOM POHOVORE?

(Vzdelávací program je určený pre záujemcov, ktorí chcú byť pripravení na pracovný pohovor)

PSYCHOHYGIENA A RELAXÁCIA

(Stres manažment, stratégie zvládania stresu, psychohygiena a relaxačné techniky)

Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami-

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 641/2012-KV Počet kreditov: 23 

ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU

(Program je určený pre záujemcov, ktorí majú záujem pracovať ako animátori v cestovnom ruchu, wellnes službách, pre cestovné kancelárie, hotelové služby, centrá voľného času, komunitné centrá a iné voľnočasové aktivity)

KOMUNIKÁCIA

(Základná terminológia a význam komunikácie, otvorenosť v komunikácii a komunikačné bariéry, aktívne počúvanie, konflikty a ich riešenie, asertívna komunikácia)

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

(Vedieť pripraviť prezentáciu pre konkrétnu situáciu, poznať efektívny spôsob odovzdávania informácií publiku a riadiť pozornosť publika, naučiť sa riešiť krízové situácie v priebehu prezentácie a diskusie s publikom)

 ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČOM

(IT zručnosti - MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet, internet banking. Tvorba mailového konta, konta na sociálnych sieťach, skype účtu a pod.)


ZVLÁDANIE STRESU

(Absolvovaním vzdelávacieho programu sa účastníci naučia techniky zvládania každodenného "stresu" a predísť tým tzv. burn-out syndrómu (syndrómu vyhorenia))

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

(Sebapoznanie, time management - dlhodobé a krátkodobé plánovanie, zvládanie záťažových situácií, rozvoj sociálnych zručností - vychádzanie s druhými, riešenie konfliktov)

KARIÉRNA ORIENTÁCIA

(Poznávanie seba, profesijná orientácia, poznávanie sveta práce, orientácia na trhu práce, aktívne uchádzanie sa o zamestnanie - písomný a osobný kontakt, príprava na pracovný pohovor, adaptácia na povolanie, ako si poradiť so zmenou, ako si udržať prácu a dosiahnuť úspech)

Tvorba webstránok

Rozbiehate podnikanie a potrebujete pomoc s tvorbou web stránky, stránky na fcb?

V prípade, že v našej ponuke nenájdete vzdelávcí program, o ktorý máte záujem, oslovte nás a my ho pre vás zabezpečíme.

 Bližšie informácie získate:

© 2016 Juraj Petrík. 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky