4. poschodie - vľavo, č. dverí 436/3
4. poschodie - vľavo, č. dverí 436/3

Kontakt

Poradenské centrum pre dospelých

Duchnovičovo námestie 1

4. poschodie - vľavo, č. dverí 436/3 

080 01 Prešov

+421 911 015 817

pcd.presov@gmail.com

pcd.presov@nuczv.sk

www.facebook.com/pcd.presov 

www.nuczv.sk

www.cvanu.sk

Úradné hodiny:

      Pondelok:           08:00 - 16:00

Utorok:               08:00 - 16:00
Streda:               08:00 - 18:00
Štvrtok:              08:00 - 16:00

Piatok:               08:00 - 14:00